User menu

Akoon furan
Tilmaamaha AROON: faa iidada ku jirta waqtiga M1

Tilmaamaha AROON: faa iidada ku jirta waqtiga M1

Hello ganacsade! Waxaan sii wadeynaa inaan ka ganacsano annagoo adeegsanayna istaraatijiyad suuqgeyneed forex si aan faa'iido degdeg ah u helno. Si tan loo sameeyo, aan eegno tusiyaha AROON, kaas oo si fiican u go'aamiya waqtiyada isbeddelka isbeddelka marka lagu daro celceliska dhaqdhaqaaqa.


Goobta ganacsiga


Ka dooro dilaal barnaamijka vfxAlert , ku diwaangeli E-mail/Password :