User menu

Akoon furan
Doorashada la sugayo: kasbashada mustaqbalka

Doorashada la sugayo: kasbashada mustaqbalka

Waxaad haysatay ikhtiyaar furan laakiin waxaad heshay wakhti fiican oo aad ku ogaato kor/ka hooseeya qiimaha ama dhawr saacadood gudahood. Haddii aysan suurtagal ahayn in si joogto ah looga danbeeyo terminaalka, waxaad waayi kartaa faa'iido wanaagsan. Waxaa jira meel laga baxo. Si loo dejiyo "mustaqbalka" oo leh istiraatijiyad ikhtiyaar ah oo la sugayo oo ku saabsan dallaalka Xulashada Jeebka.


Goobta ganacsiga


Ka dooro dilaal barnaamijka vfxAlert, oo isku diwaangeli E-mail/password: