User menu

Mở tài khoản
Làm cách nào để thêm nhà môi giới vào vfxAlert?

Làm cách nào để thêm nhà môi giới vào vfxAlert?

Chọn nhà môi giới là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong công việc của một nhà giao dịch quyền chọn nhị phân . Độ tin cậy và sự tiện lợi của nền tảng là những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn.


vfxAlert tương thích với bất kỳ nền tảng của nhà môi giới nào và có sẵn ở bất kỳ quốc gia nào.


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách thêm nhà môi giới trong cài đặt ứng dụng.


Xem video hướng dẫn về cách thêm nhà môi giới vào ứng dụng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động vfxAlert

Làm cách nào để thêm nhà môi giới vào ứng dụng máy tính để bàn vfxAlert ?


Cài đặt phiên bản máy tính để bàn của ứng dụng trên PC của bạn. Tại liên kết này, bạn sẽ tìm thấy các tập tin cài đặt cho các hệ điều hành khác nhau.


Thêm bất kỳ nhà môi giới nào chỉ có sẵn cho người dùng phiên bản PRO. Nếu bạn muốn nâng cấp lên trạng thái CHUYÊN NGHIỆP, hãy nhấp vào liên kết đến cửa hàng của chúng tôi và chọn biểu giá.


Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn có thể chọn một nhà môi giới từ danh sách các nhà môi giới được đề xuất, bằng cách nhấp vào nút trên bảng điều khiển bên trái của ứng dụng như trong hình.Sau đó chọn bất kỳ nhà môi giới nào từ danh sách, cửa sổ chính sẽ hiển thị bảng điều khiển nhà môi giới bạn đã chọn.
Đăng nhập vào nền tảng của nhà môi giới của bạn và bắt đầu giao dịch.

Nếu nhà môi giới của bạn không có trong danh sách được đề xuất, hãy thêm nhà môi giới đó vào cài đặt ứng dụng.

Để thực hiện việc này, hãy đi tới Cài đặt ứng dụng.