User menu

Mở tài khoản
Làm thế nào để thanh toán cho các tín hiệu vfxAlert bằng Perfect Money?

Làm thế nào để thanh toán cho các tín hiệu vfxAlert bằng Perfect Money?

Bạn có thể trả tiền để có giấy phép PRO cho tín hiệu vfxAlert trong cửa hàng trên trang web chính thức


Không mua giấy phép vfxAlert PRO từ các trang khác vì điều này có nguy cơ mất vốn cao.


Để thanh toán cho giấy phép vfxAlert bằng Perfect Money p ayment met hod, hãy làm theo từng bước theo hướng dẫn bên dưới.


Bước 1. Tạo một Ví tiền hoàn hảo. Truy cập trang web https://perfectmoney.is trong mục Đăng ký và điền vào các trường. Việc hoàn tất đăng ký sẽ là Mã số thành viên cá nhân của Bạn được gửi qua email.


Bước 2. Truy cập trang web vfxAlert trong Cửa hàng và chọn biểu giá.Bước 3. Chọn phương thức thanh toán Perfect Money và nhấp vào “Thanh toán”Bước 4 : Chọn phương thức thanh toán mong muốn;

Bước 5 : Viết chi tiết ví của bạn và nhấp vào “Xem thanh toán”;