User menu

Mở tài khoản
Cách cài đặt vfxAlert trên Windows

Cách cài đặt vfxAlert trên Windows

  • VFX Blog
  • Cho những người mới bắt đầu

Nếu muốn cài đặt vfxAlert trên Windows, bạn cần xem video hoặc đọc bài viết dưới đó:
Nếu có thắc mắc sau khi xem video, bạn làm theo các bước sau:


Bước 1: Tải về


Chuyển đến tab Tải xuống và chọn Tải xuống Windows.
Các bác sĩ cho biết thêm:

Tải xuống phiên bản x32 nếu phiên bản Windows của bạn là x32. Tải xuống phiên bản x64 nếu không. Bạn có thể kiểm tra phiên bản hệ thống của mình bằng cách nhấp vào PC này> Thuộc tính.