User menu

Mở tài khoản
Ứng dụng di động vfxAlert

Ứng dụng di động vfxAlert

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.


Việc phát hành phiên bản beta cho ứng dụng di động vfxAlert sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Không còn nhiều thời gian nữa trước khi phát hành và hiện tại các tín hiệu vfxAlert đã có trong cửa sổ trình duyệt hoặc qua Telegram-bot. Đọc hướng dẫn về cách sử dụng Telegram-bot .


Ranh giới của thời gian và không gian đang biến mất .


Ứng dụng di động vfxAlert sẽ mang đến cơ hội giao dịch mọi lúc mọi nơi. Điều này sẽ làm cho tín hiệu vfxAlert có nhu cầu nhiều hơn.


Các công nghệ tiên tiến .


Tất cả các công cụ có sẵn trong phiên bản vfxAlert dành cho máy tính để bàn bao gồm các công cụ phân tích bổ sung sẽ được trình bày trong ứng dụng di động. Nhà giao dịch sẽ có thể nhận các tín hiệu, phân tích thị trường với các chỉ báo bổ sung, thực hiện theo tùy chọn ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, và tất cả điều này sẽ diễn ra trong một cửa sổ với nhà môi giới trên điện thoại thông minh của nhà giao dịch.