User menu

Mở tài khoản
Ứng dụng di động vfxAlert

Ứng dụng di động vfxAlert

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.


Việc phát hành phiên bản beta cho ứng dụng di động vfxAlert sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Không còn nhiều thời gian nữa trước khi phát hành và hiện tại các tín hiệu vfxAlert đã có trong cửa sổ trình duyệt hoặc qua Telegram-bot. Đọc hướng dẫn về cách sử dụng Telegram-bot .


Ranh giới của thời gian và không gian đang biến mất .


Ứng dụng di động vfxAlert sẽ mang đến cơ hội giao dịch mọi lúc mọi nơi. Điều này sẽ làm cho tín hiệu vfxAlert có nhu cầu nhiều hơn.


Các công nghệ tiên tiến .


Tất cả các công cụ có sẵn trong phiên bản vfxAlert dành cho máy tính để bàn bao gồm các công cụ phân tích bổ sung sẽ được trình bày trong ứng dụng di động. Nhà giao dịch sẽ có thể nhận các tín hiệu, phân tích thị trường với các chỉ báo bổ sung, thực hiện theo tùy chọn ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, và tất cả điều này sẽ diễn ra trong một cửa sổ với nhà môi giới trên điện thoại thông minh của nhà giao dịch.

  


Nếu bạn muốn trở thành người dùng đầu tiên truy cập ứng dụng, hãy đăng ký với chúng tôi trên mạng xã hội và theo dõi tin tức của chúng tôi.

Facebook - @vfxalert
Instagram - @signals_vfxalert
Twitter - @AlertVfx

Bắt đầu giao dịch với tín hiệu vfxAlert. Bạn có thể kiểm tra các tín hiệu miễn phí tại https://vfxalert.com/

Bắt đầu giao dịch

Khước từ:

Các tín hiệu vfxalert hiện có chỉ dành cho mục đích thông tin và không có cách nào không phải là hướng dẫn hành động. Chủ sở hữu của trang web và chương trình không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web và trong chương trình vfxAlert, đối với bất kỳ sai sót nào. Thông tin trên trang web này không phải là một đề nghị công khai.