User menu

Mở tài khoản
Chiến lược kim tự tháp: Tối đa hóa lợi nhuận một cách an toàn

Chiến lược kim tự tháp: Tối đa hóa lợi nhuận một cách an toàn

Giao dịch hình chóp cho các lựa chọn nhị phân liên quan đến việc thêm tuần tự các giao dịch mới vào các vị trí đã có lợi nhuận. Kỹ thuật này tối đa hóa việc sử dụng các xu hướng trong khi giảm thiểu rủi ro.Làm thế nào nó hoạt động1. Giao dịch ban đầu: Mở giao dịch đầu tiên dựa trên phân tích thị trường và xác nhận xu hướng quyền chọn nhị phân.

2. Thêm vào vị trí: Khi giá di chuyển theo hướng mong muốn và cho thấy lợi nhuận trong giao dịch quyền chọn nhị phân , hãy thêm các giao dịch mới với khoản đầu tư nhỏ hơn so với giao dịch ban đầu.

3. Quản lý rủi ro: Mỗi lần bổ sung vị thế tiếp theo phải nhỏ hơn lần bổ sung trước để bảo vệ các khoản đầu tư ban đầu và giảm thiểu rủi ro .

4. Đóng giao dịch: Tất cả các giao dịch được đóng vào thời điểm hết hạn được chỉ định trong các tùy chọn.

Ví dụ về giao dịch từng bước1 . Phân tích thị trường và lựa chọn hướng Tiến hành phân tích kỹ thuật và xác định rằng cặp EUR/USD đang trong xu hướng tăng. Sử dụng chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động đơn giản và trung bình động để xác nhận:

 • SMA (50) cho thấy giá đang nằm trên mức trung bình, xác nhận xu hướng tăng.
 • Đường MACD nằm phía trên đường tín hiệu và biểu đồ đang tăng lên, cho thấy đà tăng.

2. Giao dịch ban đầu Quyết định mở giao dịch đầu tiên:

 • Tài sản: EUR/USD
 • Hướng: Lên (Gọi)
 • Số tiền đầu tư: $100
 • Thời gian hết hạn: 15 phút

3. Thêm vào vị thế (Hình chóp) Sau 5 phút, giá tiếp tục tăng và giao dịch đầu tiên của bạn đã có lãi. Quyết định thêm vào vị trí bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch nhị phân hình kim tự tháp:

- Giao dịch thứ hai:

 • Tài sản: EUR/USD
 • Hướng: Lên (Gọi)
 • Số tiền đầu tư: $75 (ít hơn khoản đầu tư ban đầu để quản lý rủi ro)
 • Thời gian hết hạn: 10 phút

4. Sau 5 phút nữa , bạn thấy xu hướng tiếp tục và giá đã tăng trở lại. Quyết định thêm một giao dịch khác:

- Giao dịch thứ ba:

 • Tài sản: EUR/USD
 • Hướng: Lên (Gọi)
 • Số tiền đầu tư: $50
 • Thời gian hết hạn: 5 phút

5. Đóng giao dịch Sau 15 phút, tất cả các giao dịch sẽ bị đóng. Giả sử thị trường tiếp tục chuyển động đi lên và cả ba giao dịch đều đóng cửa có lãi.

6. Bản tóm tắt

 • Giao dịch đầu tiên: Đầu tư 100 USD, Lợi nhuận 80 USD (lợi nhuận 80%)
 • Giao dịch thứ hai: Đầu tư 75 USD, Lợi nhuận 60 USD (lợi nhuận 80%)
 • Giao dịch thứ ba: Đầu tư 50 USD, Lợi nhuận 40 USD (lợi nhuận 80%)
 • Tổng mức đầu tư: $225
 • Tổng lợi nhuận: $180
 • Tổng lợi nhuận: 225 USD (đầu tư) + 180 USD (lợi nhuận) = 405 USD

Khuyến nghị sử dụng
 • Bắt đầu bằng việc mở một giao dịch ban đầu nhỏ. Khi giá di chuyển theo hướng của bạn và hiển thị lợi nhuận, hãy thêm giao dịch mới với số tiền nhỏ hơn.
 • Để dự báo chính xác hơn và giảm tác động của biến động ngắn hạn, hãy phân tích nhiều khung thời gian. Phân tích các khung thời gian khác nhau giúp xác định các điểm vào và ra chính xác hơn.
 • Tránh thực hiện giao dịch trực tiếp trong khi phát hành tin tức. Tin tức có thể gây ra biến động giá nhanh chóng và đáng kể, khó dự đoán. Thay vì tham gia giao dịch ngay trước hoặc trong khi có tin tức được công bố, hãy đợi thị trường cho thấy hướng đi và xu hướng ổn định.
 • Đánh giá mức độ tin tức quan trọng có thể tác động đến thị trường. vfxAlert cung cấp tín hiệu giao dịch dựa trên phân tích thị trường và chỉ báo kỹ thuật. So sánh các tín hiệu từ vfxAlert với hướng chuyển động giá dự kiến sau tin tức.
 • Trước khi chuyển sang giao dịch thực, hãy thử nghiệm phương thức giao dịch quyền chọn nhị phân trên dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản demo. Tối ưu hóa các thông số chiến lược dựa trên điều kiện thị trường và phong cách giao dịch của bạn.

Bắt đầu giao dịch

Khước từ:

Các tín hiệu vfxalert hiện có chỉ dành cho mục đích thông tin và không có cách nào không phải là hướng dẫn hành động. Chủ sở hữu của trang web và chương trình không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web và trong chương trình vfxAlert, đối với bất kỳ sai sót nào. Thông tin trên trang web này không phải là một đề nghị công khai.