User menu

Mở tài khoản
Điều khoản của chương trình tiếp thị Mã khuyến mại cho bài đăng

Điều khoản của chương trình tiếp thị Mã khuyến mại cho bài đăng

Chương trình tiếp thị - Chương trình “Mã khuyến mãi cho tin đăng” do X-systems & services PC tổ chức.


Mã khuyến mại là một dạng tương tự điện tử của tờ rơi bằng giấy và phiếu giảm giá có chứa mã bí mật bên trong: một từ, số hoặc kết hợp các ký hiệu.


Bài đăng là một ấn phẩm trên trang công khai trên Internet (trang trên mạng xã hội, diễn đàn, blog, trang web, kênh YouTube hoặc trò chuyện).


Chúng tôi đánh giá cao người dùng của mình và không muốn bạn mua phần mềm vfxAlert trái phép trên các trang web của bên thứ ba từ những kẻ lừa đảo. Bạn chỉ nên mua giấy phép cho tín hiệu vfxAlert trên trang web chính thức trong cửa hàng vfxalert.com


Chúng tôi đang chạy một chương trình tiếp thị "Mã khuyến mại cho bài đăng" cho người dùng của chúng tôi. Điều kiện của chương trình rất đơn giản, hoàn thành tất cả các điều kiện và nhận mã khuyến mãi để giảm giá đến 20% cho tất cả các giấy phép vfxAlert PRO.

Chương trình “Mã khuyến mãi đăng tin” không nhằm mục đích kích cầu đầu tư, mua bán. Những người tham gia đưa ra quyết định của riêng họ về việc tham gia vào chương trình tiếp thị. Bằng cách tham gia vào chương trình, người dùng xác nhận rằng anh ta đã quen thuộc với các điều khoản và điều kiện của chương trình tiếp thị và hiểu những rủi ro liên quan đến các giao dịch trên thị trường tài chính.Điều khoản của chương trình tiếp thị "Mã khuyến mãi cho bài đăng":


1. Bắt buộc phải viết trên trang công khai của bạn (trang mạng xã hội, diễn đàn, blog, trang web, kênh YouTube hoặc trò chuyện) một bài đăng về vfxAlert với hình ảnh của ứng dụng hoặc trang web vfxAlert;


2. Cũng cần thêm liên kết đến trang vfxAlert.com vào bài đăng;


3. Điều kiện cuối cùng là thêm hashtag #vfxalert vào bài đăng;


4. Gửi liên kết đến bài đăng đã xuất bản tới dịch vụ hỗ trợ [email protected] hoặc các mạng xã hội của chúng tôi.


Giảm giá cho chương trình tiếp thị này không được cộng dồn. Thời gian áp dụng chương trình tiếp thị “Mã khuyến mãi cho tin đăng” là từ 06.14.2022 đến 06.30.2022


Đăng ví dụ:Giảm giá theo chương trình “Mã khuyến mãi cho bài đăng” sẽ là:

Tài khoản PRO “Thử nghiệm” - 10%
Tài khoản PRO “Cơ bản” - 15%
Tài khoản PRO “Premium” - 15%
Tài khoản CHUYÊN NGHIỆP “Cuối cùng” - 20%


Do đó, giá cho giấy phép PRO sẽ là:

Tài khoản PRO “Thử nghiệm” - $ 44,1 thay vì $ 49
Tài khoản PRO “Cơ bản” - $ 75,65 thay vì $ 89
Tài khoản PRO “Premium” - $ 143,65 thay vì $ 169
Tài khoản PRO “Ultimate” - $ 239,2 thay vì $ 299Bắt đầu giao dịch

Khước từ:

Các tín hiệu vfxalert hiện có chỉ dành cho mục đích thông tin và không có cách nào không phải là hướng dẫn hành động. Chủ sở hữu của trang web và chương trình không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web và trong chương trình vfxAlert, đối với bất kỳ sai sót nào. Thông tin trên trang web này không phải là một đề nghị công khai.