User menu

Mở tài khoản
Điều khoản của chương trình khuyến mãi “3 ngày miễn phí với giấy phép PRO“ Thử nghiệm ”mỗi lần đăng lại”

Điều khoản của chương trình khuyến mãi “3 ngày miễn phí với giấy phép PRO“ Thử nghiệm ”mỗi lần đăng lại”

Người tổ chức chương trình khuyến mãi là X-systems & services PC, một nhà cung cấp tín hiệu giao dịch vfxAlert.


Nhà cung cấp khuyến nghị chỉ mua phần mềm vfxAlert được cấp phép để tránh nguy cơ gây hại cho máy tính của người dùng do phần mềm bị tấn công.


Nhà tổ chức cũng cảnh báo rằng hành động này không kích thích người dùng giao dịch trên thị trường tài chính mà chỉ mang tính thông tin.


Những người tham gia quyết định một cách độc lập về việc tham gia vào hành động. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mại, người dùng xác nhận rằng anh ta đã quen với các điều khoản của chương trình khuyến mại và hiểu các rủi ro liên quan đến hoạt động trên thị trường tài chính.Các khái niệm cơ bản

Giấy phép PRO "Thử nghiệm" - đăng ký chuyên nghiệp cấp quyền sử dụng chức năng của ứng dụng vfxAlert, cụ thể là nó cung cấp quyền truy cập vào số lượng không giới hạn các tín hiệu nhị phân, công suất tín hiệu và bản đồ nhiệt, bảng điều khiển, làm việc với bất kỳ nhà môi giới nào và tạo các cài đặt trước tín hiệu cho 30 lịch ngày.

Khuyến mại - một tập hợp các hành động hướng vào việc quảng bá một sản phẩm hoặc dịch vụ, ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu.

Đăng lại - hành động khi một người dùng gửi bài đăng cho người dùng khác, xuất bản bài đăng đó trên trang của họ với quyền tác giả hoặc trên một trang khác mà họ có quyền truy cập quản trị.

Việc tham gia vào chương trình khuyến mãi mang đến cho người dùng cơ hội được truy cập miễn phí vào "Thử nghiệm" giấy phép PRO, trong thời gian 3 ngày, tùy thuộc vào việc đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết được mô tả bên dưới.Điều khoản khuyến mãi:

1. Người tham gia chiến dịch phải đăng lại (retweet) bất kỳ bài đăng nào từ bất kỳ tài khoản vfxAlert chính thức nào trên mạng xã hội lên các trang công khai của họ trên Internet (mạng xã hội, diễn đàn, trang web, trò chuyện);

2. Bạn cần gửi một liên kết đến bài đăng lại tới dịch vụ hỗ trợ tới [email protected] hoặc đến các tài khoản chính thức của vfxAlert trong các mạng xã hội.

Khuyến mãi này không áp dụng cho các giấy phép vfxAlert PRO khác. Khuyến mãi áp dụng từ 07/28/23 đến 10/31/23. Chương trình khuyến mãi chỉ có hiệu lực đối với giấy phép PRO "Thử nghiệm" và không áp dụng cho giấy phép PRO trên Google Play và Apple Store.Ví dụ về đăng lại (retweet):
Liên kết đến các tài khoản truyền thông xã hội vfxAlert chính thức:


Bắt đầu giao dịch

Khước từ:

Các tín hiệu vfxalert hiện có chỉ dành cho mục đích thông tin và không có cách nào không phải là hướng dẫn hành động. Chủ sở hữu của trang web và chương trình không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web và trong chương trình vfxAlert, đối với bất kỳ sai sót nào. Thông tin trên trang web này không phải là một đề nghị công khai.