User menu

Mở tài khoản
Khung thời gian M1: quyền chọn dài, lợi nhuận ổn định

Khung thời gian M1: quyền chọn dài, lợi nhuận ổn định

Hầu hết các chiến lược tùy chọn nhị phân mở rộng quy mô trên khung thời gian phút đều hoạt động với thời gian hết hạn là 3-5 phút. Bạn có thể kiếm tiền nhanh chóng, nhưng số lượng tín hiệu sai cũng lớn. Thị trường “nhiễu” đang được giao dịch, có thể được lọc tốt chỉ bằng cách tăng thời gian hết hạn lên 10 phút hoặc hơn. Hãy xem chiến lược Pocket Option đơn giản dịch vụ tín hiệu vfxAlert hoạt động như thế nào.


Sàn giao dịch


Chọn một nhà môi giới trong chương trình vfxAlert, đăng ký bằng E-mail / mật khẩu:
Chọn một tài khoản demo để thử nghiệm chiến lược. Chúng tôi luôn làm điều này trước khi đặt nó vào tài khoản thực. Chiến lược này cũng có thể được sử dụng trên khung thời gian M5-M15. Sau đó đặt thời gian hết hạn từ 5-7 cây nến. Bạn có thể làm được nhiều việc hơn, nhưng sẽ có ít giao dịch hơn trong ngày.