User menu

Mở tài khoản
Khung thời gian M5: kiếm tiền trên bộ dao động

Khung thời gian M5: kiếm tiền trên bộ dao động

Các chiến lược mở rộng quy mô trên khung thời gian từng phút vẫn phổ biến. Tuy nhiên, bạn có thể nhanh chóng nhận được cả lãi và lỗ. Hãy tăng lợi nhuận bằng cách sử dụng khung thời gian M5 (5 phút) và phần mềm tín hiệu nhị phân tự động từ dịch vụ vfxAlert .


Đặc điểm chiến lược nhị phân:


Loại : Xu hướng

Khung thời gian : M5.

Tài sản giao dịch : Bất kỳ cặp tiền tệ nào. Yêu cầu chính là mức chênh lệch cố định (2-3 điểm) và không có phí ẩn.

Thời gian giao dịch : Tất cả các phiên giao dịch Forex.

Thời hạn khuyến nghị : 5-10 phút.


Các chỉ báo đã sử dụng


Chiến lược sử dụng sự kết hợp cổ điển của hai bộ dao động Stochastic quá mua / quá bán với các giai đoạn khác nhau. Bộ dao động Stochastic sẽ đánh giá sự cân bằng hiện tại giữa người mua và người bán: chỉ báo trên mức 80 - cuối xu hướng tăng (mua quá mức), dưới 20 - cuối xu hướng giảm (bán quá mức):


  • Stochastic «chậm» với khoảng thời gian 14 . Xác định xu hướng trung hạn cho khung thời gian làm việc. Nó sẽ là tín hiệu đầu tiên về sự bắt đầu của sự đảo chiều hoặc tiếp tục của chuyển động giá.
  • «Nhanh» Stochastic với khoảng thời gian 9 . Xác nhận động lượng theo hướng của xu hướng cho 3 hoặc 5 cây nến tiếp theo. Bạn có thể mở một tùy chọn sau khi xác nhận các tín hiệu tùy chọn nhị phân từ dịch vụ vfxAlert.


Sau khi cài đặt chỉ báo nhị phân trên biểu đồ, chúng tôi xem xét các ví dụ về tín hiệu: