User menu

Open account
Lesen PRO Percuma Setiap Catatan: Terma dan Syarat Promosi.

Lesen PRO Percuma Setiap Catatan: Terma dan Syarat Promosi.

1. Menyertai promosi ini memberi pengguna peluang untuk mendapatkan akses percuma kepada lesen vfxAlert PRO selama 3 hari.


2. Untuk memanfaatkan promosi ini, pengguna mesti memastikan bahawa mereka memenuhi semua syarat yang diterangkan di bawah.


3. Penganjur promosi ini ialah pembekal isyarat dagangan vfxAlert .


4. Promosi ini adalah untuk individu berumur 18 tahun ke atas yang mempunyai akaun vfxAlert yang sah dan yang mematuhi Terma dan Syarat ini.


5. Tempoh promosi: dari 14/02/2024 hingga 29/02/2024.

Penganjur berhak untuk mengubah suai, menggantung, atau membatalkan Promosi pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.


6. Dengan menyertai promosi, peserta bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini.


7. Cara Menyertai:
-
Untuk melayakkan diri untuk promosi, peserta mesti menerbitkan siaran tentang isyarat vfxAlert pada mana-mana halaman web awam mereka (rangkaian sosial, forum, blog, tapak web, saluran YouTube atau sembang);
-
Siaran mesti menyertakan hiperpautan ke https://vfxalert.com/ dan hashtag #vfxalert.
-
Tangkapan skrin laman web atau aplikasi vfxAlert mesti dilampirkan pada siaran untuk mengesahkan penyertaan.
-
Peserta mesti memastikan bahawa siaran itu mematuhi peraturan dan garis panduan platform di mana ia dikongsi.
-
Setelah siaran diterbitkan, peserta dikehendaki menghantar pautan ke siaran yang diterbitkan ke perkhidmatan sokongan vfxAlert di [email protected].
-


Contoh siaran:8. Setiap peserta layak menerima lesen PRO percuma 3 hari untuk vfxAlert untuk penerbitan yang layak sekali sahaja.

9. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang melanggar Terma dan Syarat ini atau terlibat dalam tingkah laku penipuan atau tidak beretika.

10. Peserta bersetuju bahawa siaran mereka boleh digunakan oleh vfxAlert untuk tujuan promosi di saluran dan platform rasminya.

11. Keputusan vfxAlert mengenai sebarang aspek promosi, termasuk kelayakan dan ganjaran, adalah muktamad dan mengikat.

12. Dengan mengambil bahagian dalam promosi, peserta mengakui bahawa mereka telah membaca dan memahami Terma dan Syarat ini dan bersetuju untuk terikat dengannya.
Start trading

Disclaimer:

Available vfxalert signals present for informational purposes only and in no way are not a guide to action. The owner of the site and the program does not accept any responsibility for the use of information provided on the website and in the program vfxAlert, as for any errors. Information on this site does not constitute a public offer.