User menu

เปิดบัญชี
ฝากเงินครั้งแรกกับโบรกเกอร์และรับ PRO vfxAlert: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

ฝากเงินครั้งแรกกับโบรกเกอร์และรับ PRO vfxAlert: ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

การเข้าร่วมในโปรโมชันนี้มอบโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงใบอนุญาต TEST PRO ของ vfxAlert ได้ฟรี

เพื่อใช้ประโยชน์จากโปรโมชันนี้ ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อธิบายไว้ด้านล่าง


ผู้จัดรายการส่งเสริมการขายนี้คือผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อขาย X-systems & services PCข้อกำหนดและเงื่อนไข


1. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ vfxAlert
  • สร้างบัญชีกับโบรกเกอร์แบบรวมผ่านแอปพลิเคชัน vfxAlert
  • ทำการฝากเงินจำนวนเท่าใดก็ได้บนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์แบบรวม


2. หากเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของโปรโมชัน ใบอนุญาต TEST PRO จะถูกเปิดใช้งานและยังคงใช้งานได้เป็นระยะเวลา 3 (สาม) วันตามปฏิทิน3. ระยะเวลาโปรโมชั่น:

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024
  • ผู้จัดงานอาจขยายเวลาโปรโมชั่นนี้คำแนะนำ


เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:


1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น vfxAlert:

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง โปรดดูคำแนะนำที่ให้ไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณโดยเฉพาะ ( Windows หรือ Mac OS )


2. เชื่อมต่อกับโบรกเกอร์แบบรวม3. ทำการฝากเงินจำนวนเท่าใดก็ได้บนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์