User menu

Mở tài khoản
Thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên với nhà môi giới và Nhận vfxAlert CHUYÊN NGHIỆP: Điều khoản và Điều kiện Khuyến mãi.

Thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên với nhà môi giới và Nhận vfxAlert CHUYÊN NGHIỆP: Điều khoản và Điều kiện Khuyến mãi.

Tham gia chương trình khuyến mãi này mang đến cho người dùng cơ hội có được quyền truy cập miễn phí vào giấy phép TEST PRO của vfxAlert.

Để tận dụng khuyến mãi này, người dùng phải đảm bảo rằng họ đáp ứng tất cả các điều kiện được mô tả bên dưới.


Đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi này là nhà cung cấp tín hiệu giao dịch X-systems & services PCCác điều khoản và điều kiện


1. Để tham gia chương trình khuyến mãi này, người dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Người dùng phải đăng ký trên trang web vfxAlert chính thức.
  • Tạo một tài khoản với bất kỳ nhà môi giới tích hợp nào thông qua ứng dụng vfxAlert.
  • Gửi tiền với bất kỳ số tiền nào trên nền tảng của bất kỳ nhà môi giới tích hợp nào.


2. Nếu tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi được đáp ứng, giấy phép TEST PRO sẽ được kích hoạt và duy trì hiệu lực trong thời gian 3 (ba) ngày theo lịch.3. Thời gian khuyến mãi:

  • Chương trình khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
  • Nhà tổ chức có thể gia hạn chương trình khuyến mãi này.Hướng dẫn


Để đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi này, vui lòng làm theo các hướng dẫn được cung cấp bên dưới:


1. Tải và cài đặt ứng dụng vfxAlert:

Để biết hướng dẫn cài đặt, hãy tham khảo hướng dẫn được cung cấp dành riêng cho hệ điều hành của bạn ( Windows hoặc Mac OS ).


2. Kết nối với bất kỳ nhà môi giới tích hợp nào.3. Đặt cọc bất kỳ số tiền nào trên nền tảng của nhà môi giới.