User menu

Mở tài khoản
Tâm lý giao dịch - bắt đầu quản lý bản thân

Tâm lý giao dịch - bắt đầu quản lý bản thân

Nhiều nhà giao dịch đang phải đối mặt với một tình huống có vẻ kỳ lạ - họ đạt được kết quả tốt khi giao dịch trên tài khoản demo, nhưng không thể lặp lại nó thậm chí là 50% khi làm việc với tiền thật. Ví dụ này chứng minh ảnh hưởng của tâm lý học đối với quá trình cách kiếm tiền trên các tùy chọn nhị phân .


Làm việc với tài khoản ảo, anh bình tĩnh thực hiện các chiến lược giao dịch đã chọn, áp dụng thành công kiến thức của bản thân. Ngay khi nhà giao dịch gửi tiền thật vào tài khoản, cảm xúc, thái độ lý trí kém hiệu quả và nỗi sợ hãi của họ sẽ cản trở quá trình giao dịch. Anh ta quá thận trọng, chấp nhận rủi ro không cần thiết, đóng một vị thế có lợi nhuận trước thời hạn hoặc tham gia thị trường trước khi xu hướng thay đổi.